Historie

Šermířský oddíl AMU Praha byl založen v roce 1953 na Akademii múzických umění v Praze. Zakladatel našeho oddílu byl neúnavný propagátor šermu RNDr. Pavel Plch.

Jeho původní myšlenkou, jako profesora na AMU, bylo přiblížit studentům herectví šerm tak, aby se v svých vystoupeních co nejvíce přiblížili realitě. Z původně fleretového oddílu se stal úzce specializovaný sportovní šavlový oddíl. Jehož členy bylo mnoho známých umělců a jiných osobností. Jako např. Boris Rösner, Theodor Pištěk, Biskup Paďour, Jaroslav Rona, Josef Mžyk a mnoho dalších.  Členové našeho oddílu byli taktéž zakladateli skupin historického šermu Regius a Kadeti. Byli jsme prvním oddílem, který zahájil trénink ženské kategorie ve sportovním šermu šavlí. Mnoho našich členů bylo členy reprezentačního výběru, někteří z nich se stali i reprezentačními trenéry.